Podmínky ochrany osobních údajů

Jako terapeutka garantuju bezpečnost a ochranu osobních údajů všech svých klientů. Neposkytuji, neprodávám ani nesdílím žádné osobní informace ani fotografie třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu. Garantuji také, že všechny informace o klientech budou uchovávány v souladu s platnými zákony a předpisy.

Zpět do obchodu